پرواز بر فراز آشیانه فاخته

30 فروردین 1400


#کتاب_ماه_فروردین #کلبه‌کتاب‌کلیدر
📗 #پرواز_بر_فراز_آشیانه،آخته
✅ انتخاب: #رضا_اسعدی
instagram.com/reza__asaadi

اگه اهل فیلم و سینما باشید حتما شاهکار 'میلوش فرمن' رو دیدین. «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» که البته در ایران با عنوان «دیوانه از قفس پرید» مشهور است. این شاهکار از کتابی به همین نام اقتباس شده. تفاوت کتاب با فیلم در این است که کتاب از زاویه ی دیدِ سرخ پوست روایت میشه.
اگه از تمِ « ایستادن جلوی سیستم و نظام حاکم » خوشتون بیاد حتما از خوندن این کتاب و دیدن این فیلم لذت می‌برید. سوال اینه که واقعا میشه به سیستم «نه» گفت؟


◀️می‌زنند زیر خنده و من صدای آنها را می‌شنوم که سرهایشان را به گوش هم گذاشته‌اند و دارند پشت سرم ور می‌زنند؛ وزوز ماشین‌های سیاهی که مرگ و نفرت و سایر اسرار بیمارستان را فاش می‌کند. دور و برشان که هستم به خود زحمت آن را نمی‌دهند که آهسته صحبت کنند، چون فکر می‌کنند من کر و لالم؛ همه اینطور فکر می‌کنند. من آنقدر زرنگ هستم که تا این اندازه بتوانم گولشان بزنم. در این زندگی پرنکبت، اگر نیمه سرخپوست بودنم کمکی به من کرده باشد آن است که زیرک بارم آورده است. نزدیکی‌های در ورودی بخش دارم جارو می‌کشم که از آن طرف کلیدی به در می‌خورد و از حالت چسبیدن دل و روده ی قفل به کلید می‌دانم که این پرستار کل است. صدای باز شدن قفل آرام و سریع و آشناست. زنک قفل و کلیدساز کهنه کاری است.

🔹پرواز بر فراز آشیانه فاخته، #کن_کیسی، مترجم: #سعید_باستانی، #نشر_هاشمی

t.me/klidarnews www.klidar.ir instagram.com/instaklidarدیدگاه های شما