والدین سمی

28 فروردین 1400


#کتاب_ماه_فروردین #کلبه‌کتاب‌کلیدر
📗 #والدین_سمی
✅ انتخاب: #معصومه_س


والدین سمی از سوزان فوروارد .
کتابی که ما را با والدین سمی  آشنا می‌کند و همچنین به خوبی از مشکلات و آسیب‌های ناشی از داشتن والدین سمی بازگویی می‌کند.
سپس بعد از آشنایی خواننده با این والدین خطرناک، سوزان راهکارهایی را ارائه می‌دهد.
به وسیله این راهکارها مخاطب می‌تواند آسیب‌های ناشی از وجود این والدین را قبول کند و با آنها روبه رو شود.
والدین سمی والدینی هستند که به صورت پیوسته و مداوم با فرزند خود رفتارهای خشونت آمیز دارند بدون اینکه آنها توجهی داشته باشند یا محبت کنند. رفتار ناسالم آنها باعث می‌شود روح و روان فرزندانشان به مشکل بربخورد در آینده فرزندان این والدین انسان‌هایی با اعتماد به نفس پایین و خود کم بین خواهند بود.
این والدین فرزندان خود را مدام مقایسه سرزنش یا تحقیر می‌کنند یا حتی به صورت افراطی از آنها حمایت می‌کنند .

◀️در بخشی از این کتاب گفته می‌شود:
پدر و مادرها هم آدم‌اند و نقص‌هایی دارند.
نا آگاهی یکی از بزرگترین این نقص‌هاست که باعث می‌شود در رفتار با فرزندشان دچار خطا شوند.
فرزندانی هم هستند که والدین آنها در شرایط بحرانی مثل اعتیاد و بیماری‌های روانی آسیب‌هایی به آنها وارد کرده‌اند که رد و نشان آن در دوران بزرگسالی آنها همچنان باقی مانده است.

🔹والدین سمی، #سوزان_فوروارد،


t.me/klidarnews www.klidar.ir instagram.com/instaklidarدیدگاه های شما