مطالب

2 روز پیش

یک پاکت از صلح به نشانی دنیا

#نیشابور #شعر ایرانی #قاسم رضادوست

سروده های «قاسم رضادوست» با عنوان «یک پاکت از صلح به نشانی دنیا» را انتشارات «بوتیمار» منتشر کرده است. به گفته مولف، این کتاب پس از پنج ماه توانسته اس...

ادامه ...