مطالب

2 سال پیش

پنجره‌های آجری /یک شعر از حسن دلبری

#شعر ایرانی

یکی بیچاره برمی‌داشت آن بار امانت را اگر من در نمی‌آوردم آنجا قهرمان‌بازی

ادامه ...

2 سال پیش

خیام و پساخیامیان/ فیض شریفی

#شعر ایرانی #ادبیات

همین اول کار بگویم که فیض شریفی در این کتاب به جای رباعی از واژه «ربایی» استفاده کرده. توضیح هم داده: «ربایی به معنای روا بودن، آواز سوزناک و ربایندگ...

ادامه ...

2 سال پیش

بوم/ فریدون مشیری

#شعر ایرانی

بومی نشسته بر سر این بام با مرغوای شوم با پنجه‌های در خون

ادامه ...

2 سال پیش

دنیا مال مرداست /مونا برزویی

#شعر ایرانی

یه دختر توی آینه گریه می‌کرد بهش گفتم تحمل کن، قوی باش

ادامه ...

2 سال پیش

شعر امروز / ناصرالدین شاه قاجار

#شعر ایرانی

چون فصل بهار آمد گشتیم به باغ اندر حوری صفتان دیدیم در سبزه و راغ اندر

ادامه ...

2 سال پیش

نوشین گنجی ، شهر خاطره

#شعر ایرانی

از زنده‌یاد «نوشین گنجی» شاعر غزل‌سرا و محلی‌سرا و نویسنده‌ی نیشابوری پیش‌تر رمانی با عنوان «خانم کوچک» منتشر شده بود. امروز با هم به سراغ دفتری از شع...

ادامه ...

2 سال پیش

🌺 بهار آمد و سبزه نو شد به جوها

#شعر ایرانی

🔹 #شعر_امروز ✍️ #امیر_خسرو_دهلوی

ادامه ...