مطالب

2 روز پیش

ناگهانی‌ترین خراسانی  / علیرضا راه‌چمنی

#شعر ایرانی

رنگ گنجشک‌های بالارود می‌دهد بوی خشکسالی را مانده ام که چه کار خواهم کرد بعد از این روستای خالی را

ادامه ...

3 روز پیش

آنا لمسو / مونولوگ

#شعر ایرانی

شعر را هم طلاق می‌دادی

ادامه ...

2 هفته پیش

پنجره‌های آجری /یک شعر از حسن دلبری

#شعر ایرانی

یکی بیچاره برمی‌داشت آن بار امانت را اگر من در نمی‌آوردم آنجا قهرمان‌بازی

ادامه ...

12 ساعت پیش

خیام و پساخیامیان/ فیض شریفی

#شعر ایرانی #ادبیات

همین اول کار بگویم که فیض شریفی در این کتاب به جای رباعی از واژه «ربایی» استفاده کرده. توضیح هم داده: «ربایی به معنای روا بودن، آواز سوزناک و ربایندگ...

ادامه ...

1 روز پیش

بوم/ فریدون مشیری

#شعر ایرانی

بومی نشسته بر سر این بام با مرغوای شوم با پنجه‌های در خون

ادامه ...

2 روز پیش

دنیا مال مرداست /مونا برزویی

#شعر ایرانی

یه دختر توی آینه گریه می‌کرد بهش گفتم تحمل کن، قوی باش

ادامه ...

4 روز پیش

شعر امروز / ناصرالدین شاه قاجار

#شعر ایرانی

چون فصل بهار آمد گشتیم به باغ اندر حوری صفتان دیدیم در سبزه و راغ اندر

ادامه ...