مطالب

2 روز پیش

روان شناسی تکاملی

#روانشناسی

معمای خودکشی سالخوردگی و به دنبال آن مرگ اجتناب ناپذیر است، اما برای روان شناسی تکاملی معمای بزرگ تری نیز وجود دارد: چرا فرد عامدانه به زندگی اش خاتمه...

ادامه ...

3 ساعت پیش

عشق ویرانگر

#روانشناسی

در شرایطی که سازمان‌دهی و رعایت قوانین و ضوابط بسیار مهم است، گاهی به نقطه‌ای می‌رسیم که بیش از حد دغدغه‌ی تکامل و انضباط و توجه به جزئیات را پیدا می‌...

ادامه ...