قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
140٫000 عرفان و خودشناسی دی پاک چوپرا گیتی خوشدل قطره هفت قانون معنوی موفقیت
90٫000 روانشناسی دکتر دیپاک چوپرا گیتی خوشدل پیکان هفت قانون معنوی برای والدین
600٫000 فیلمنامه اصغر فرهادی چشمه هفت فیلم نامه از اصغر فرهادی
500٫000 روانشناسی و موفقیت استفان کاوی محمدرضا آل یاسین هامون هفت عادت مردمان موثر
250٫000 روانشناسی و موفقیت استفان کاوی گیتی خوشدل پیکان هفت عادت مردمان موثر
170٫000 مدیریت بازاریابی و فروش استفان کاوی محمد خضرزاده درنا قلم هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر
46٫000 تاریخ فروغ علی شاهرودی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هفت دیار نیشابور
440٫000 مدیریت بازاریابی و فروش جولیا کامرون گیتی خوشدل پیکان هشیاری مالی(آفرینش توازن و توانگری)
350٫000 رمان نوجوان سوزان لافلور زهرا غفاری پرتقال هشت کلید
1٫500٫000 شعر ایرانی سهراب سپهری ذهن آویز هشت کتاب (وزیری شومیز)
420٫000 شعر ایرانی سهراب سپهری ذهن آویز هشت کتاب (شومیز، رقعی)
250٫000 روانشناسی عشق و ازدواج ویلیام گلسر و کارلین گلسر دکتر علی صاحبی. دکتر عاطفه سلطانی فر سایه سخن هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر
1٫250٫000 داستان خارجی ژان پل سارتر مهستی بحرینی نیلوفر هستی و نیستی
760٫000 فلسفه و علوم اجتماعی مارتین هایدگر عبدالکریم رشیدیان نشر نی هستی و زمان(نی)
880٫000 روانشناسی رولو می ارنست انجل هانری ف. النبرگر سپیده حبیب نی هستی
120٫000 ادیان علی دوانی - هزاره شیخ طوسی * 2 جلدی
1٫100٫000 شعر فارسی محمدرضا شفیعی کدکنی سخن هزاره دوم آهوی کوهی
2٫500٫000 مجموعه داستان ایرانی عبداللطیف تسوجی تبریزی نگاه هزار و یک شب (6جلدی،باقاب)
520٫000 داستان خارجی خالد حسینی مهدی غبرائی ثالث هزار خورشید تابان
540٫000 رمان نوجوان جی.کی.رولینگ ویدا اسلامیه تندیس هری پاتر و یادگاران مرگ 2
530٫000 رمان نوجوان جی.کی.رولینگ ویدا اسلامیه تندیس هری پاتر و یادگاران مرگ 1
500٫000 رمان نوجوان جی.کی.رولینگ ویدا اسلامیه تندیس هری پاتر و محفل ققنوس 3
400٫000 رمان نوجوان جی.کی.رولینگ ویدا اسلامیه بنفشه هری پاتر و محفل ققنوس 2
470٫000 رمان نوجوان جی.کی.رولینگ ویدا اسلامیه بنفشه هری پاتر و محفل ققنوس 1
530٫000 رمان نوجوان جی.کی.رولینگ و دیگران ویدا اسلامیه تندیس هری پاتر و فرزند نفرین شده
400٫000 رمان نوجوان جی.کی.رولینگ و دیگران ویدا اسلامیه تندیس هری پاتر و فرزند نفرین شده
250٫000 رمان نوجوان جی.کی.رولینگ ویدا اسلامیه کتابسرای تندیس هری پاتر و شاهزاده دورگه 2
470٫000 رمان نوجوان جی.کی.رولینگ ویدا اسلامیه کتابسرای تندیس هری پاتر و شاهزاده دورگه 1
460٫000 رمان نوجوان جی.کی.رولینگ سعید کبریایی تندیس هری پاتر و سنگ جادو
640٫000 رمان نوجوان جی.کی.رولینگ ویدا اسلامیه تندیس هری پاتر و زندانی آزکابان