قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
110٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز بهمن فرزانه ثالث یادداشتهای پنج ساله
98٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز لیلی گلستا مرکز گزارش یک مرگ
290٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز فرزام حبیبی اصفهانی آریابان گزارش یک آدم ربایی
80٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز جهانبخش نورائی آریابان کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد
50٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز قهرمان نورانی آریابان قدیس
380٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز کیومرث پارسای آریابان عشق سالهای وبا
290٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز بیتا حکمی کتاب پارسه صد سال تنهایی (بانضمام آلبوم تصاویر)
400٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز کیومرث پارسای آریابان صد سال تنهایی
395٫000 رمان خارجی گابریل گارسیا مارکز کاوه میر عباسی کتاب سرای نیک صد سال تنهایی
190٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز بهمن فرزانه امیرکبیر صد سال تنهایی
175٫000 داستان کوتاه خارجی گابریل گارسیا مارکز صفدر تقی زاده نگاه شب مینا
560٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز کاوه میرعباسی نی زنده ام که روایت کنم
100٫000 سینما و تئاتر گابریل گارسیا مارکز بهمن فرزانه ثالث درباره سینما
75٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز کاوه میر عباسی نیلوفر خاطره دلبرکان غمگین من
80٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز بهمن فرزانه ثالث چشم های سگ آبی رنگ
265٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز کیومرث پارسای اتابک پاییز پدر سالار
90٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز بهمن فرزانه سرایش بی پروا (مجموعه مقالات سیاسی)
300٫000 داستان کوتاه خارجی گابریل گارسیا مارکز احمدگلشیری نگاه بهترین داستان های کوتاه
45٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز جاهد جهانشاهی نگاه از عشق و شیاطین دیگر