قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
230٫000 رمان ایرانی مصطفی انصافی چشمه،چرخ تو به اصفهان بازخواهی گشت
140٫000 داستان خارجی دیوید سداریس پیمان خاکسار چشمه،چرخ بیا با جغدها درباره ی دیابت تحقیق کنیم
320٫000 داستان خارجی یوناس یوناسون حسین تهرانی چشمه،چرخ بی سوادی که حساب و کتاب سرش می شد