قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
330٫000 داستان نوجوان پیت جانسون اعظم مهدوی هوپا وبلاگ خون آشام (3) برف سرخ زمستان
250٫000 داستان نوجوان پیت جانسون اعظم مهدوی هوپا وبلاگ خون آشام (2) باران جیغ بر جاده
230٫000 داستان نوجوان پیت جانسون مریم فیاضی هوپا وبلاگ خون آشام (1) طعم ‌خون ‌زیر‌ دندان
230٫000 داستان نوجوان پیت جانسون هدا توکلی هوپا قصه های با پدر و مادر 5 (چگونه سر پدر و مادر خود را گول بمالیم؟)
230٫000 داستان نوجوان پیت جانسون هدا توکلی هوپا قصه های با پدر و مادر 4 (چگونه تنظیمات پدر و مادر خود را به روز رسانی کنیم؟)
340٫000 داستان نوجوان پیت جانسون هدا توکلی هوپا قصه های با پدر و مادر 3 (پدر و مادرم دیوانه ام کرده اند)
240٫000 داستان نوجوان پیت جانسون هدا توکلی هوپا قصه های با پدر و مادر 2 (پدر و مادرم زده اند به سیم آخر)
280٫000 داستان نوجوان پیت جانسون رضی هیرمندی هوپا قصه های با پدر و مادر 1 (چگونه پدر و مادر خود را تربیت کنیم)