قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
160٫000 داستان نوجوان پل جنینگز اعظم مهدوی هوپا ماجراهای ریکی پرنده 4 (مزرعه سرگرمی)
200٫000 داستان نوجوان پل جنینگز اعظم مهدوی هوپا ماجراهای ریکی پرنده 3 (کلاه گیس فرفری)
160٫000 داستان نوجوان پل جنینگز اعظم مهدوی هوپا ماجراهای ریکی پرنده 2 (فیل زیر خاکی)
200٫000 داستان نوجوان پل جنینگز اعظم مهدوی هوپا ماجراهای ریکی پرنده 1 (راز لاله سیاه)