قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
50٫000 داستان ایرانی سعید پرویزیان پرسمان یک ذهن بالدار
200٫000 رمان فارسی مریم ریاحی پرسمان همخونه
320٫000 رمان فارسی پروانه شفاعی پرسمان عروس مه
92٫000 رمان فارسی نشاط داودی پرسمان رنگ خاموشی
80٫000 شعر ایرانی مریم ریاحی پرسمان بوی دلتنگی
180٫000 رمان فارسی نشاط داودی پرسمان بازگشت
180٫000 رمان فارسی سیمین شیر دل پرسمان آرام