قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
230٫000 داستان نوجوان ویلیام جویس فرمهر منجزی پرتقال موریس و کتاب های پرنده