قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
340٫000 داستان خارجی وودی آلن حسین یعقوبی چشمه مرگ در می زند
220٫000 نمایشنامه وودی آلن بهرنگ رجبی بیدگل حباب معلق