قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
100٫000 نمایشنامه والاس شان بهرنگ رجبی بیدگل شب در رستوران تاک هاس