قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
470٫000 رمان نوجوان کلی بارنهیل مریم عزیزی هوپا پسر زن جادوگر
120٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 9 (یک داستان خیلی مغناطیسی)
135٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 8 (دردسر در کارخانه ی چتر سازی)
120٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 7 (سال نوی چینی)
135٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 6 (معما در جام جهانی فوتبال)
110٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 5 (در جستجوی موها)
110٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 4 (یک روز در میدان اسب دوانی)
135٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 3 (مهمان ناخوانده)
135٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 2 (مومیایی گمشده)
300٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 10 (پرونده ی ویژه:فراتر از ترس)
135٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 1 (1 دستیار همه فن حریف)
430٫000 رمان نوجوان دومینیک بارکر مسعود ملک یاری هوپا بلارت 3 (پسری که با گاو به دریا زد)
390٫000 رمان نوجوان دومینیک بارکر مسعود ملک یاری هوپا بلارت 2 (تحت تعقیب: مرده،زنده یا هر دو)
270٫000 رمان نوجوان دومینیک بارکر مسعود ملک یاری هوپا بلارت 1 (پسری که حال نداشت قهرمان باشد)
260٫000 داستان نوجوان محمدرضا مرزوقی هوپا بچه محل نقاش ها 7 (زمانی که هم بازی پولاک بودم)
250٫000 داستان نوجوان محمدرضا مرزوقی هوپا بچه محل نقاش ها 6 (زمانی که هم سبیل دالی بودم)
190٫000 داستان نوجوان محمدرضا مرزوقی هوپا بچه محل نقاش ها 5 (زمانی که هم صحبت فریدا بودم)
250٫000 داستان نوجوان محمدرضا مرزوقی هوپا بچه محل نقاش ‌ها 4 (زمانی ‌که‌‌‌‌ هم ‌سنگر‌ پیکاسو بودم)
230٫000 داستان نوجوان محمدرضا مرزوقی هوپا بچه محل نقاش ها 2 (زمانی که همسایه ی میکل آنژ بودم)
230٫000 داستان نوجوان محمدرضا مرزوقی هوپا بچه محل نقاش ها 1 (زمانی که هم خانه ی داوینچی بودم)
950٫000 دنیای فانتزی طرحی از هایم شفیر هوپا بازی کاپوچین
1٫900٫000 دنیای فانتزی طراح: محسن پوررمضانی هوپا بازی جالیز
860٫000 دنیای فانتزی طراح: امیر سلامتی هوپا بازی پی ‌شوم
800٫000 دنیای فانتزی بر اساس طرحی از هری گویت هوپا بازی پایاپای
1٫100٫000 دنیای فانتزی طراح: ژاک زایمت هوپا بازی پاتک
1٫800٫000 دنیای فانتزی بر اساس طرحی از: ژان لونی روییرا هوپا بازی استوژیت
250٫000 داستان نوجوان ژائومه کوپونس سعید متین هوپا آگوس و هیولاها 4 (جنگ جنگل)
220٫000 داستان نوجوان ژائومه کوپونس سعید متین هوپا آگوس و هیولاها 3 (ترانه ی پارک)
220٫000 داستان نوجوان ژائومه کوپونس سعید متین هوپا آگوس و هیولاها 2 (ناتیلوس را نجات بدهیم)
200٫000 داستان نوجوان ژائومه کوپونس سعید متین هوپا آگوس و هیولاها 1 (آقای پتی پن از راه می رسد)