قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
260٫000 رمان نوجوان مایکل نورتراپ فریبا چاوشی هوپا جویندگان مقبره 2 (حافظان طلسم آویز)
290٫000 رمان نوجوان مایکل نورتراپ فریبا چاوشی هوپا جویندگان مقبره 1 (کتاب مردگان)
100٫000 داستان کودک لی هابز فرناز تبریزی هوپا جنگولک بازی های جناب تام 6 (جناب تام گوگولی می شود)
100٫000 داستان کودک لی هابز فرناز تبریزی هوپا جنگولک بازی های جناب تام 4 (جناب تام یاد می گیرد بچه ی خوبی باشد)
100٫000 داستان کودک لی هابز فرناز تبریزی هوپا جنگولک بازی های جناب تام 3 (جناب تام به مریخ می رود)
100٫000 داستان کودک لی هابز فرناز تبریزی هوپا جنگولک بازی های جناب تام 2 (جناب تام به ساحل می رود)
460٫000 داستان نوجوان روبرتو سانتیاگو سعید متین هوپا ته جدولی ها 5 (راز سرقت غیر ممکن)
390٫000 داستان نوجوان روبرتو سانتیاگو سعید متین هوپا ته جدولی ها 4 (راز چشم شاهین)
430٫000 داستان نوجوان روبرتو سانتیاگو سعید متین هوپا ته جدولی ها 3 (راز دروازه بان شبح مانند)
410٫000 داستان نوجوان روبرتو سانتیاگو سعید متین هوپا ته جدولی ها 2 (راز هفت گل به خودی)
410٫000 داستان نوجوان روبرتو سانتیاگو سعید متین هوپا ته جدولی ها 1 (راز داورهای خواب آلود)
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 15 (کدام هیولا؟)
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 14( بیسکویت ها)
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 13 (ماجرای تماشایی (تاحدی))
290٫000 داستان نوجوان لیز.پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 12 (کار کلاسی ام (خانواده،دوستان و موجودات پشمالو))
270٫000 داستان نوجوان لیز.پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 11 (قانون سگ های آدمخوار (فعلا))
220٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 10 (مهارت های خفن)
200٫000 داستان نوجوان لیز.پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 09 (بهترین کلاس (تقریبا))
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 08 (آره نه شاید)
320٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 07 (یک کم بختم گفته)
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 06 (خوردنی های خیلی ویژه (نه))
220٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 05 (خیلی فوق العاده است (توی بعضی کارها))
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 04 (فکرهای نبوغ آمیز (بیشترشان))
410٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 03 (همه چی محشر است (نسبتا))
380٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 02 (بهانه های عالی (و چیزهای خوب دیگر))
300٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 01 (دنیای معرکه ی تام گیتس)
160٫000 داستان نوجوان جوآنا نادین مونا توحیدی هوپا پنی قشقرق 4 (فاجعه پز زبردست)
225٫000 داستان نوجوان جوآنا نادین مونا توحیدی هوپا پنی قشقرق 3 (ته آتیش پاره های دنیا)
225٫000 داستان نوجوان جوآنا نادین مونا توحیدی هوپا پنی قشقرق 2 (یک فاجعه ی تمام عیار)
225٫000 داستان نوجوان جوآنا نادین مونا توحیدی هوپا پنی قشقرق 1 (آهن ربای دردسر)