قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
230٫000 داستان نوجوان آلیس پانترمولر نونا افراز هوپا لوتا پیترمن 4 (آرامش پس از خرگوش)
210٫000 داستان نوجوان آلیس پانترمولر نونا افراز هوپا لوتا پیترمن 3 (چه کسی کرم ها را رقصاند؟)
210٫000 داستان نوجوان آلیس پانترمولر نونا افراز هوپا لوتا پیترمن 2 (گوسفند اینجا،گوسفند آنجا،گوسفند همه جا)
260٫000 داستان نوجوان آلیس پانترمولر نونا افراز هوپا لوتا پیترمن 1 (گوش تا گوش،خرگوش)
340٫000 داستان نوجوان اسکات آلن محمدحسین واقف هوپا لامایونایتد 1
320٫000 داستان نوجوان گری نورتفیلد آیدا پاکزاد هوپا گورخر گلادیاتور 2 (همدستی با بریتانیایی ها)
320٫000 داستان نوجوان گری نورتفیلد آیدا پاکزاد هوپا گورخر گلادیاتور 1 (مبارزه با رومی ها)
170٫000 داستان نوجوان یورگن بانشروس فریبا فقیهی هوپا کوفسکی کارآگاه خصوصی 1 (دسیسه ی آدامسی)
210٫000 داستان نوجوان آسترید لیندگرن امیلی امرایی هوپا کارلسون پشت بومی 3 (بهترین‌ کارلسون‌ دنیا)
110٫000 داستان کودک پیلار لوثانو،آلخاندرو رودریگث کژوان آبهشت هوپا کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز 6 (ماجرای شی واوای قلدر)
110٫000 داستان کودک پیلار لوثانو،آلخاندرو رودریگث کژوان آبهشت هوپا کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز 5 (در جستجوی طوطی پلیسه)
110٫000 داستان کودک پیلار لوثانو،آلخاندرو رودریگث کژوان آبهشت هوپا کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز 4 (اسرار «غروب»)
110٫000 داستان کودک پیلار لوثانو کژوان آبهشت هوپا کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز ۳ (غریبه عجیب و غریب)
80٫000 داستان نوجوان لزلی گیبس نسرین نوش امینی هوپا کارآگاه جرقه 4 (جرقه و دزد سگ های عروسکی)
80٫000 داستان نوجوان لزلی گیبس نسرین نوش امینی هوپا کارآگاه جرقه 3 (جرقه و دزد تاج جواهر نشان)
80٫000 داستان نوجوان لزلی گیبس نسرین نوش امینی هوپا کارآگاه جرقه 2 (جرقه و آموزشگاه پلیس)
100٫000 داستان نوجوان لزلی گیبس نسرین نوش امینی هوپا کارآگاه جرقه 1 (جرقه و مسابقه ی سگ پلیس)
220٫000 داستان نوجوان عادله خلیفی هوپا قورتش بده 3 (برویم مامانم را پیدا کنیم!)
220٫000 داستان نوجوان عادله خلیفی هوپا قورتش بده 2 (یک قورتش بده ی غول پیکر!)
320٫000 داستان نوجوان عادله خلیفی هوپا قورتش بده 1 (خورشید را برایم قورت می دهی؟)
240٫000 داستان نوجوان محمدرضا شمس هوپا قصه های بترس برای بچه های نترس 1 (اسکلت خون آشام)
230٫000 داستان نوجوان پیت جانسون هدا توکلی هوپا قصه های با پدر و مادر 5 (چگونه سر پدر و مادر خود را گول بمالیم؟)
230٫000 داستان نوجوان پیت جانسون هدا توکلی هوپا قصه های با پدر و مادر 4 (چگونه تنظیمات پدر و مادر خود را به روز رسانی کنیم؟)
340٫000 داستان نوجوان پیت جانسون هدا توکلی هوپا قصه های با پدر و مادر 3 (پدر و مادرم دیوانه ام کرده اند)
240٫000 داستان نوجوان پیت جانسون هدا توکلی هوپا قصه های با پدر و مادر 2 (پدر و مادرم زده اند به سیم آخر)
280٫000 داستان نوجوان پیت جانسون رضی هیرمندی هوپا قصه های با پدر و مادر 1 (چگونه پدر و مادر خود را تربیت کنیم)
240٫000 داستان نوجوان ای.اف.هرولد بهمن دارالشفاهی هوپا فیزلبرت استامپ 2 (و پسر ریشو)
240٫000 داستان نوجوان ای.اف.هرولد بهمن دارالشفاهی هوپا فیزلبرت استامپ 1 (پسری از سیرک فرار کرد و عضو کتابخانه شد)
140٫000 داستان نوجوان کاره سانتوس سعید متین هوپا فروشی ها 4 (یک عدد بهترین دوست به فروش می رسد)
140٫000 داستان نوجوان کاره سانتوس سعید متین هوپا فروشی ها 3 (یک عدد نخودی به فروش می رسد)