قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
260٫000 داستان خارجی هاروکی موراکامی بزرگمهر شرف الدین چشمه کجا ممکن است پیدایش کنم
140٫000 رمان خارجی هاروکی موراکامی مهدی غبرایی نیکا کتابخانه‌ ی عجیب
550٫000 داستان خارجی هاروکی موراکامی مهدی غبرائی نیلوفر کافکا در کرانه
300٫000 داستان خارجی هاروکی موراکامی امیر مهدی حقیقت چشمه سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش
185٫000 مجموعه داستان خارجی هاروکی موراکامی محمود مرادی ثالث دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل
385٫000 هاروکی موراکامی م.عمرانی آوای مکتوب جنگل نروژی
200٫000 رمان خارجی هاروکی موراکامی محمد حسین واقف چشمه به آواز باد گوش بسپار
250٫000 مجموعه داستان خارجی هاروکی موراکامی بهرنگ رجبی چشمه بعد زلزله (شش داستان)
260٫000 داستان خارجی هاروکی موراکامی مجتبی ویسی چشمه از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم