قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
349٫000 رمان ایرانی م.مودب پور نیریز یاسمین
120٫000 روانشناسی و موفقیت اندرو متیوس وحید افضلی راد نیریز راز شاد زیستن
249٫000 داستان ایرانی ماندانا معینی(مودب پور) نیریز بوی نا
129٫000 روانشناسی اندرو متیوس وحید افضلی راد نیریز آخرین راز شاد زیستن