قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
200٫000 حقوق سعید رضادوست نگاه معاصر روزنامه ملکان، شیوه‌ی حکمرانی از نگاه خواجه نظام‌الملک طوسی
160٫000 فلسفه و علوم اجتماعی حسین بشیریه نگاه معاصر گذار به مردم سالاری
80٫000 تاریخ فاطمه صادقی نگاه معاصر کشف حجاب
220٫000 ادیان مصطفی ملکیان نگاه معاصر حدیث آرزومندی