قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
850٫000 رمان خارجی جیمز جویس اکرم پدرام نیا نوگام یولسیز (اولیس) رقعی