قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
50٫000 داستان کوتاه خارجی ندا ترابی سخن گستر یک فنجان عشق