قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
110٫000 داستان کوتاه خارجی ویلیام فاکنر نجف دریابندری نیلوفر یک گل سرخ برای امیلی
150٫000 رمان خارجی ارنست همینگوی نجف دریابندری علمی فرهنگی وداع با اسلحه
1٫750٫000 آشپزی و خانه داری نجف دریابندری کتاب مستطاب آشپزی (دوره دو جلدی)
750٫000 فلسفه و علوم اجتماعی برتراند راسل نجف دریابندری پرواز تاریخ فلسفه غرب
185٫000 داستان خارجی جبران خلیل جبران نجف دریابندری کارنامه پیامبر و دیوانه/ جیبی گالینگور
250٫000 رمان خارجی کازئو ایشی گورو نجف دریابندری کارنامه بازمانده روز (جیبی)