قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
280٫000 داستان خارجی ارنست همینگوی نجف دریابندری نیلوفر وداع با اسلحه
130٫000 هنر هربرت رید نجف دریابندری علمی و فرهنگی معنی هنر
750٫000 فلسفه و علوم اجتماعی برتراند راسل نجف دریابندری پرواز تاریخ فلسفه غرب
185٫000 داستان خارجی جبران خلیل جبران نجف دریابندری کارنامه پیامبر و دیوانه/ جیبی گالینگور