قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
30٫000 نمایشنامه نادر ابراهیمی روزبهان یک قصه معمولی و قدیمی در باب جنایت
190٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان یک عاشقانه آرام
48٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان وسعت معنای انتظار
105٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان هزار پای سیاه و قصه های صحرا
125٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان مکان های عمومی
52٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان مصابا و رویای گاجرات
195٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان مردی در تبعید ابدی
649٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان مجموعه ی نادر ابراهیمی (عاشقانه ها)،(3جلدی)
110٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان رونوشت بدون اصل
50٫000 هنر فابر بیرن جلال شباهنگی، نادر ابراهیمی فرهنگان خلاقیت در رنگ
110٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روز بهان خانه یی برای شب
60٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی هاشمی حکایت آن اژدها
160٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان چهل نامه کوتاه به همسرم
125٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان تضادهای درونی
370٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان پک عاشقانه (شومیز/جیبی/قابدار)
135٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان بار دیگر شهری که دوست می داشتم
100٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان انسان جنایت و احتمال
70٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان افسانه باران
1٫200٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان آتش بدون دود (3جلدی)
180٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان ابوالمشاغل
135٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان ابن مشغله