قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
110٫000 داستان نوجوان اینگرید فاند کرکهوف مهرنوش گلشاهی فر هوپا یک شب باحال تر از باحال