قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
240٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن مهدی موسوی هوپا ماکاموشی 13 (در جست‌ و جوی ‌گنج ‌غرق ‌شده)
180٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن مهدی موسوی هوپا ماکاموشی 07 (شبح مترو)
170٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن مهدی موسوی هوپا ماکاموشی 06 (چهار موش در اعماق جنگل تله موش)
140٫000 شعر ایرانی سید مهدی موسوی نیماژ انقراض پلنگ ایرانی با افزایش بی رویه ی تعداد گوسفندان