قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
950٫000 تاریخ علینقی عالیخانی معین یادداشت‌های علم (7جلدی)(معین)
370٫000 ادبیات کریم فیضی معین هوشنگ دوم
190٫000 روانشناسی و موفقیت جان.سی.مکسول معین خانلری ابو عطا هنر اندیشیدن
700٫000 موسیقی کامبیز روشن روان معین هارمونی جامع کاربردی
50٫000 داستان ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی معین نه تر و نه خشک
50٫000 داستان ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی معین نخل
80٫000 داستان ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی معین ناز بالش
40٫000 داستان ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی معین مشت بر پوست
280٫000 روزبه معین روزبه معین نیماژ قهوه سرد آقای نویسنده
320٫000 داستان ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی معین قصه های مجید
50٫000 داستان کوتاه ایرانی احمد محمود معین قصه آشنا
120٫000 داستان میر جلال الدین کزازی معین فرزند ایران (معین)
100٫000 ادبیات پروین سلاجقه معین صدای خط خوردن مشق ( بررسی ساختار و تاویل آثار هوشنگ مرادی کرمانی)
280٫000 داستان ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی معین شما که غریبه نیستید
25٫000 شعر ایرانی رضا معین طلایی شب رویایی (ترانه های معین)
120٫000 داستان کوتاه ایرانی احمد محمود معین سه کتاب( مول، دریا هنوز آرام است، بیهودگی)
140٫000 داستان ایرانی احمد محمود معین دیدار
230٫000 زندگینامه یورگن تودنهوفر علی عبداللهی، زهرا معین الدینی کوله پشتی ده روز با داعش
300٫000 داستان ایرانی احمد محمود معین داستان یک شهر
120٫000 کودک و نوجوان هوشنگ مرادی کرمانی معین خمره
120٫000 ادبیات علیرضا ذکاوتی قراگزلو معین حکیم خیام نیشابوری
30٫000 ادبیات راینر ماریا ریلکه پرویز ناتل خانلری معین چند نامه به شاعری جوان (معین)
70٫000 داستان کوتاه ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی معین تنور و داستانهای دیگر
100٫000 داستان ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی معین پلو خورش
280٫000 شعر ایرانی معینی کرمانشاهی سنایی ای شمعها بسوزید
25٫000 سینما و تئاتر بهمن مقصود لو معین آزادی و عشق در سینما (معین)
70٫000 داستان ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی معین آب انبار
170٫000 مدیریت بازاریابی و فروش جان.سی.مکسول معین خانلری ابو عطا 21 قانون رهبری