قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
230٫000 داستان نوجوان پیت جانسون مریم فیاضی هوپا وبلاگ خون آشام (1) طعم ‌خون ‌زیر‌ دندان
70٫000 داستان کودک تد آرنولد مریم فیاضی هوپا سرمگس 16 (کریسمس نینجایی سرمگس)
70٫000 داستان کودک تد آرنولد مریم فیاضی هوپا سرمگس 15 (شاهزاده سرمگس)
70٫000 داستان کودک تد آرنولد مریم فیاضی هوپا سرمگس 12 (۱ سرمگس توی سوپم افتاده!)
70٫000 داستان کودک تد آرنولد مریم فیاضی هوپا سرمگس 11 (برو سرمگس برو!)
70٫000 داستان کودک تد آرنولد مریم فیاضی هوپا سرمگس 10 (سرمگس می رود به جنگ مگس کش!)
70٫000 داستان کودک تد آرنولد مریم فیاضی هوپا سرمگس 09 (سرمگس و ویز شکست ناپذیززز!)
70٫000 داستان کودک تد آرنولد مریم فیاضی هوپا سرمگس 07 (پیدات کردم سرمگس!)
210٫000 داستان نوجوان ام ایزابل سانچزوگارا مریم فیاضی شهر قلم زنان کوچک(فریداکالو)