قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
180٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن محبوبه خدایی هوپا ماکاموشی 09 (نبرد با گربه های راهزن)
170٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن محبوبه خدایی هوپا ماکاموشی 08 (پیتزای داغ برای کنت اشراف زاده)