قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
2٫500٫000 مجموعه داستان ایرانی عبداللطیف تسوجی تبریزی نگاه هزار و یک شب (6جلدی،باقاب)