قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
495٫000 داستان کوتاه خارجی مجموعه ای از نویسندگان حسن افشار مرکز یک درخت، یک صخره، یک ابر (برجسته ترین داستان های کوتاه دو قرن اخیر)
88٫000 نمایشنامه مجموعه ای از نویسندگان سید مصطفی رضیئی افراز پدر و مادرها هم آدم اند ( و چند نمایشنامه مدرن دیگر)
120٫000 داستان کوتاه خارجی مجموعه ای از نویسندگان شهلا حمزاوی قطره پایان بحران