قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
88٫000 نمایشنامه مجموعه ای از نویسندگان سید مصطفی رضیئی افراز پدر و مادرها هم آدم اند ( و چند نمایشنامه مدرن دیگر)
120٫000 داستان کوتاه خارجی مجموعه ای از نویسندگان شهلا حمزاوی قطره پایان بحران