قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
200٫000 عرفان و خودشناسی مسعود ناصری مثلث یک کوانتوم، عرفان و درمان
100٫000 روانشناسی چارلز وبستر لید بیتر مژگان شریفی مثلث هفت چاکرا
180٫000 طنز بزرگمهر حسین پور مثلث من گوساله ام
200٫000 سفرنامه منصور ضابطیان مثلث مارک و پلو
220٫000 سفرنامه منصور ضابطیان مثلث مارک دو پلو
65٫000 گوناگون جاناتان دی لیلا هدایت پور مثلث کتاب کوچک فنگ شویی جیبی
110٫000 فلسفه و علوم اجتماعی دکتر مسعود ناصری مثلث صفر( تولد و مرگ در فیزیک جدید)
180٫000 سفرنامه منصور ضابطیان مثلث سباستین (سفرنامه و عکس های کوبا)
250٫000 روانشناسی دیوید باس آرش حسینیان مثلث روان شناسی تکاملی
200٫000 سفرنامه منصور ضابطیان مثلث برگ اضافی (یادداشت هایی از شرق تا غرب)