قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
60٫000 شعر خارجی یانیس ریتسوس لیلی گلستان ثالث یونانیت و آخرین قرن قبل از بشر
67٫000 داستان خارجی میگل آنخل آستوریاس لیلی گلستان کتاب مهناز مردی که همه چیز داشت
70٫000 داستان کوتاه خارجی لئوناردو داوینچی لیلی گلستان ثالث قصه ها و افسانه ها
95٫000 داستان خارجی ایتالو کالوینو لیلی گلستان مرکز شش یادداشت برای هزاره ی بعدی
400٫000 رمان خارجی اوریانا فالاچی لیلی گلستان امیر کبیر زندگی جنگ و دیگر هیچ
250٫000 داستان خارجی فرانسواز ژیلو لیلی گلستان آگاه زندگی با پیکاسو
129٫000 داستان خارجی آلبر کامو لیلی گلستان مرکز بیگانه (ترجمه لیلی گلستانی)
220٫000 داستان خارجی ایتالو کالوینو لیلی گلستان آگه اگر شبی از شب های زمستان مسافری