قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
360٫000 داستان نوجوان لیزا یی فریبا چاوشی هوپا میلیسنت مین دختر نابغه