قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
180٫000 داستان خارجی فلن اوبراین پیمان خاکسار چشمه سومین پلیس