قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
360٫000 داستان نوجوان لیزا یی فریبا چاوشی هوپا میلیسنت مین دختر نابغه
240٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن فریبا چاوشی هوپا ماکاموشی 14 (تعطیلات در هتل ژنده پنده)
200٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن فریبا چاوشی هوپا ماکاموشی 12 (ملاقات با هیولای برفی)
180٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن فریبا چاوشی هوپا ماکاموشی 11 (نفرین هرم پنیری)
210٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن فریبا چاوشی هوپا ماکاموشی 10 (بزن بریم با کوسه ها شنا کنیم!)
240٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن فریبا چاوشی هوپا ماکاموشی 05 (معمای موشالیزا)
240٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن فریبا چاوشی هوپا ماکاموشی 04 (اسم من استیلتن است)
210٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن فریبا چاوشی هوپا ماکاموشی 03 (پنجه ت رو بکش،کله پنیری!)
240٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن فریبا چاوشی هوپا ماکاموشی 02 (موش و گربه در خانه ی اشباح)
290٫000 رمان نوجوان مایکل نورتراپ فریبا چاوشی هوپا جویندگان مقبره 5 (پادشاهی‌ نهایی)
290٫000 رمان نوجوان مایکل نورتراپ فریبا چاوشی هوپا جویندگان مقبره 4 (جویندگان ‌سنگی)
280٫000 رمان نوجوان مایکل نورتراپ فریبا چاوشی هوپا جویندگان مقبره 3 (دره ی پادشاهان)
260٫000 رمان نوجوان مایکل نورتراپ فریبا چاوشی هوپا جویندگان مقبره 2 (حافظان طلسم آویز)
290٫000 رمان نوجوان مایکل نورتراپ فریبا چاوشی هوپا جویندگان مقبره 1 (کتاب مردگان)