قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 مدیریت بازاریابی و فروش رندی گیج فرشید قهرمانی پردیس دانش مجموعه کتاب های کامیابی
95٫000 رمان تاریخی استفنی مه یر فرشید قهرمانی سایه گستر کیش و مات
120٫000 مدیریت بازاریابی و فروش رندی گیج فرشید قهرمانی پردیس دانش علم بازاریابی شبکه ای
140٫000 روانشناسی برایان کلمر فرشید قهرمانی زمینه سامورایی مهربان
300٫000 عرفان و خودشناسی دبی فورد فرشید قهرمانی بنیاد فرهنگ زندگی جوجه اردک زشت درون به قویی زیبا تبدیل خواهد شد
105٫000 مدیریت بازاریابی و فروش ماک یارنل پرستو شوکتی، فرشید قهرمانی پردیس دانش بهترین سال شما در بازاریابی چند سطحی