قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
75٫000 روانشناسی کار و تجارت تام شرایتر فرشید قهرمانی زمینه یخ شکن ها در بازاریابی چند سطحی
150٫000 مدیریت بازاریابی و فروش رندی گیج فرشید قهرمانی پردیس دانش مجموعه کتاب های کامیابی
95٫000 رمان تاریخی استفنی مه یر فرشید قهرمانی سایه گستر کیش و مات
115٫000 خودشناسی برایان کلمر فرشید قهرمانی پردیس دانش فیل را بخور
120٫000 مدیریت بازاریابی و فروش رندی گیج فرشید قهرمانی پردیس دانش علم بازاریابی شبکه ای
65٫000 عرفان و خودشناسی بابک ریاحی پور. فرشید قهرمانی انتشارات نگارستان کتاب عشق، رقص زندگی
120٫000 روانشناسی برایان کلمر فرشید قهرمانی زمینه سامورایی مهربان
230٫000 عرفان و خودشناسی دبی فورد فرشید قهرمانی بنیاد فرهنگ زندگی جوجه اردک زشت درون به قویی زیبا تبدیل خواهد شد
170٫000 روانشناسی گای کارنو فرشید قهرمانی بنیاد فرهنگ زندگی پدران غایب
105٫000 مدیریت بازاریابی و فروش ماک یارنل پرستو شوکتی، فرشید قهرمانی پردیس دانش بهترین سال شما در بازاریابی چند سطحی