قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
70٫000 داستان خارجی جورج ساندرز فرشاد رضایی ققنوس یک حکومت کوتاه و رعب آور
150٫000 زندگینامه کیم هیون هی فرشاد رضایی ققنوس روح گریان من