قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
20٫000 روانشناسی کودک و نوجوان سیلوی ژیرارد فرزانه مهری با فرزندان یک گرگ دشمن یک گرگ دیگر (دعوا نکنیم گفت‌وگو کنیم)
75٫000 ادبیات کریستیان بوبن فرزانه مهری ثالث قدیس فرودستان
70٫000 ادبیات کریستیان بوبن فرزانه مهری ثالث انسان شادکام