قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
250٫000 روانشناسی رولف دوبلی عادل فردوسی پور و دیگران چشمه هنر شفاف اندیشیدن(جیبی)
320٫000 روانشناسی رولف دوبلی عادل فردوسی پور و دیگران چشمه هنر شفاف اندیشیدن
280٫000 روانشناسی رولف دوبلی عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی، علی شهروز چشمه هنر خوب زندگی کردن
40٫000 داستان ایرانی ابوالقاسم فردوسی انتخاب و برگردان به نثر: حسین فتاحی قدیانی هشت قصه گزیده از شاهنامه فردوسی2
100٫000 داستان ایرانی جلال آل احمد فردوس نون و القلم
230٫000 کودک و نوجوان فردوسی آتوسا صالحی افق قصه های شاهنامه(جلد های 1 تا 3)
240٫000 کودک و نوجوان فردوسی آتوسا صالحی افق قصه های شاهنامه ( جلد 4 تا 6)
180٫000 کودک و نوجوان فردوسی بازنویسی حسین فتاحی قدانی قصه های تصویری از شاهنامه2 (6ج در یک کتاب)
400٫000 فلسفه و علوم اجتماعی سایمون کوپر عادل فردوسی پور چشمه فوتبال علیه دشمن
1٫000٫000 مجموعه اشعار ابوالقاسم فردوسی آوردگاه هنر و اندیشه شاهنامه فردوسی
800٫000 مجموعه اشعار ابولقاسم فردوسی هرمس شاهنامه (با کشف الابیات)،(2جلدی)
100٫000 رمان خارجی هرمان هسه امیرفریدون گرگانی فردوس سیذارتا
100٫000 سفرنامه جلال آل احمد فردوس سفر فرنگ
70٫000 رمان تاریخی اونوره دو بالزاک م.ا.به آذین فردوس زنبق دره
750٫000 رمان خارجی آن ماری سلینکو ایرج پزشک زاد فردوس دزیره (2جلدی)
25٫000 ادبیات مصطفی علی پور فردوس درباره زبان شعر
150٫000 فلسفه و علوم اجتماعی احسان طبری فردوس درباره انسان و جامعه انسانی
300٫000 داستان خارجی هرمان هسه پرویز داریوش فردوس بازی مهره شیشه ای
80٫000 داستان ایرانی جلال آل احمد فردوس ارزیابی شتابزده