قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
45٫000 سرگذشت نامه جلال آل احمد فردوس یک چاه و دو چاله و مثلا شرح احوالات
280٫000 روانشناسی رولف دوبلی عادل فردوسی پور و دیگران چشمه هنر شفاف اندیشیدن
40٫000 داستان ایرانی ابوالقاسم فردوسی انتخاب و برگردان به نثر: حسین فتاحی قدیانی هشت قصه گزیده از شاهنامه فردوسی2
100٫000 داستان ایرانی جلال آل احمد فردوس نون و القلم
200٫000 فلسفه و علوم اجتماعی میشل فوکو علی فردوسی دیبایه گفتمان و حقیقت (تبارشناسی حقیقت گویی و آزادی بیان در تمدن غرب)
125٫000 داستان خارجی هرمان هسه قاسم کبیری فردوس گرگ بیابان: سیذارتای امروز
195٫000 کودک و نوجوان فردوسی آتوسا صالحی افق قصه های شاهنامه(جلد های 1 تا 3)
180٫000 کودک و نوجوان فردوسی بازنویسی حسین فتاحی قدانی قصه های تصویری از شاهنامه2 (6ج در یک کتاب)
800٫000 مجموعه اشعار ابولقاسم فردوسی هرمس شاهنامه (با کشف الابیات)،(2جلدی)
100٫000 رمان خارجی هرمان هسه امیرفریدون گرگانی فردوس سیذارتا
100٫000 داستان خارجی هرمان هسه امیر فریدون گرگانی فردوس سیذارتا
100٫000 سفرنامه جلال آل احمد فردوس سفر فرنگ
70٫000 رمان تاریخی اونوره دو بالزاک م.ا.به آذین فردوس زنبق دره
750٫000 رمان تاریخی آن ماری سلینکو ایرج پزشکزاد فردوس دزیره (دوجلدی)
25٫000 ادبیات مصطفی علی پور فردوس درباره زبان شعر
150٫000 فلسفه و علوم اجتماعی احسان طبری فردوس درباره انسان و جامعه انسانی
300٫000 داستان خارجی هرمان هسه پرویز داریوش فردوس بازی مهره شیشه ای
120٫000 روانشناسی اوشو مرجان فرجی فردوس آینده طلایی
180٫000 ادبیات فارسی محمدبن منور ذبیح الله صفا فردوس اسرارالتوحید (فی مقامات الشیخ ابی سعید)
80٫000 داستان ایرانی جلال آل احمد فردوس ارزیابی شتابزده