قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
65٫000 مجموعه داستان خارجی فرانتس هولر علی عبداللهی آموت یک جفت چکمه برای هزارپا