قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
55٫000 نمایشنامه فدریکو گارسیا لورکا یدالله رویایی افراز یرما (نمایشنامه های برتر جهان -103)
90٫000 شعر خارجی فدریکو گارسیا لورکا احمد پوری چشمه مرغ عشق میان دندان های تو (ترانه)
125٫000 شعر خارجی فدریکو گارسیا لورکا زهرا رهبانی نگاه مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا
54٫000 شعر خارجی فدریکو گارسیا لورکا زهرا رهبانی گل آذین گزیده اشعار فدریکو گارسیا لورکا (دوزبانه) جیبی
111٫000 نمایشنامه هنینگ مانکل. فدریکو گارسیا لورکا مسعود رایگان افراز قاتل بی رحم
85٫000 ادبیات فدریکو گارسیا لورکا میمنت میر صادقی نازنین میر صادقی نیلوفر شاعری شیفته رنگ
140٫000 نمایشنامه فدریکو گارسیا لورکا احمد شاملو چشمه سه نمایشنامه (عروسی خون. یرما. خانه برنارد آلبا)
65٫000 شعر خارجی فدریکو گارسیا لورکا رضا معتمدی سرزمین اهورایی ستاره عاشق پیشه