قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 مجموعه داستان خارجی فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی و دیگران ساناز جهان بیگلری کوله پشتی یک شب پاییزی