قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 رمان ایرانی تام شرایتر علی معتمدی رخداد کویر یخ شکن ها (رخداد کویر)
110٫000 روانشناسی کار و تجارت رندی گیج علی معتمدی رخداد کویر دایره ی اول (اصول همانندسازی در بازاریابی شبکه ای)
200٫000 روانشناسی کار و تجارت اریک وور علی معتمدی رخداد کویر حرفه ای شوید (7 گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای)
80٫000 روانشناسی کار و تجارت کیت شرایتر علی معتمدی رخداد کویر چرا بازاریابی شبکه ای؟ (چطور یک زندگی بهتر با ریسک کمتر داشته باشیم)
90٫000 مدیریت بازاریابی و فروش رندی گیج علی معتمدی محمد خضر زاده درنا قلم احتیاط در ریسک کردن است...
470٫000 مدیریت جان.سی.مکسول بامداد صالحی،علی معتمدی رخداد کویر 5 سطح رهبری (گام هایی مطمئن برای نهایت بهره برداری از استعدادهایتان)