قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
95٫000 جامعه شناسی اریک هابس باوم عطاالله نوریان قطره یاغیان (قطره)