قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
200٫000 عرفان و خودشناسی مسعود ناصری مثلث یک کوانتوم، عرفان و درمان
140٫000 عرفان و خودشناسی جی پی واسوانی فریبا مقدم دایره هر روز به سوی تو می آیم
175٫000 عرفان و خودشناسی اکهارت تله هنگامه آذرمی کلک آزادگان نیروی حال (رهنمونی برای روشن بینی معنوی)
150٫000 عرفان و خودشناسی چاک هیلیگ مسیحا برزگر صدای معاصر فانوس خیال
250٫000 عرفان و خودشناسی کارن هورنای محمدجعفر مصفا بهجت عصبیت و رشد آدمی
65٫000 عرفان و خودشناسی بابک ریاحی پور. فرشید قهرمانی انتشارات نگارستان کتاب عشق، رقص زندگی
100٫000 عرفان و خودشناسی کریشنا مورتی پروین رضوی پناه نفس شکوفه های خرد در تعلیمات کریشنا مورتی
150٫000 عرفان و خودشناسی دبی فورد ریحانه فرهنگی کلک آزادگان سوال های درست
195٫000 عرفان و خودشناسی مهدی امین رضوی مجدالدین کیوانی مرکز سهروردی و مکتب اشراق
145٫000 عرفان و خودشناسی مسیحا برزگر صدای معاصر سحاب احتجاب (کتابی برای هیچ کس)
100٫000 عرفان و خودشناسی جی پی واسوانی فریبا مقدم حمیدا زندگی پس از مرگ
120٫000 عرفان و خودشناسی ماتیو مک کی. پاتریک فانینگ زهرا اندوز ذهن آویز زندانیان باور
210٫000 عرفان و خودشناسی مسیحا برزگر ذهن آویز دل آگاهی
60٫000 عرفان و خودشناسی جی پی واسوانی مجید حمیدا کلک آزادگان در پناه او
75٫000 عرفان و خودشناسی جرج جی.ریچی فریده مهدوی دامغانی تیر در آغوش نور 5
68٫000 عرفان و خودشناسی بتی جین ایدی فریده مهدوی دامغانی تیر در آغوش نور 4
239٫000 عرفان و خودشناسی وین دایر ناهید ایران نژاد نسل نو اندیش خود مقدس شما (راز نگرش به درون)
125٫000 عرفان و خودشناسی جی پی واسوانی نوشین حمیدا کلک آزادگان خدا با توست
32٫000 عرفان و خودشناسی جواد محقق نیشابوری سخن گستر حماسه در عرفان/ با تامل بر حدیقه، منطق الطیر، مثنوی و دیوان شمس
125٫000 عرفان و خودشناسی اکهارت تله هنگامه آذرمی کلک آزادگان جهانی نو (آگاهی معنوی از آهنگ زندگی)
250٫000 عرفان و خودشناسی دبی فورد سوسن اورعی حمیدا جدایی معنوی
65٫000 عرفان و خودشناسی جی پی واسوانی فریبا طیب نما بهار سبز جادوی بخشش(راهی به سوی سعادت درون)
150٫000 عرفان و خودشناسی کارن هورنای محمدجعفر مصفا بهجت تضادهای درونی ما
80٫000 عرفان و خودشناسی شاکتی گواین گیتی خوشدل روشنگران و مطالعات زنان تجسم خلاق
70٫000 عرفان و خودشناسی مارلو مورگان فرناز فرود آوند دانش پیام گم گشته(عرفان بومیان استرالیا)
260٫000 عرفان و خودشناسی مسیحا برزگر ذهن آویز بیداری نیلوفرانه
150٫000 عرفان و خودشناسی جی پی واسوانی فریبا مقدم دایره برای آن به سوی تو می آیم...
225٫000 عرفان و خودشناسی دبی فورد فرناز فرود کلک آزادگان بازتاب سایه
75٫000 عرفان و خودشناسی جی پی واسوانی زهره جمشیدی کیا کلک آزادگان باران بخشایش
100٫000 عرفان و خودشناسی جی پی واسوانی فریبا مقدم حمیدا با خالق هستی