قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 روانشناسی و موفقیت اسپنسر جانسون صدیقه ابراهیمی دایره یک دقیقه برای خودم
49٫000 روانشناسی و موفقیت رندی پش صدیقه ابراهیمی دایره آخرین سخنرانی