قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
35٫000 کودک و نوجوان شل سیلوراستاین رضی هیرمندی هستان شولا یک زرافه و نیم
65٫000 کودک و نوجوان شل سیلوراستاین حمید خادمی کتاب پنجره نوری در اتاق زیر شیروانی ( جیبی )
50٫000 داستان خارجی شل سیلوراستاین سیما مجیدزاده گل آفتاب لافکادیو
129٫000 شعر خارجی شل سیلوراستاین مهدی افشار شا پیکان غلط کردم
100٫000 داستان خارجی شل سیلوراستاین رضی هیرمندی هستان سرگذشت لافکادیو
60٫000 داستان کودک شل سیلوراستاین شورا پیرزاد ثالث دیدار قطعه گم شده با دایره کامل
170٫000 کودک و نوجوان شل سیلوراستاین کتاب پنجره دنیای دیوانه دیوانه (جیبی)
110٫000 کودک و نوجوان شل سیلوراستاین رضی هیرمندی هستان شولا چراغی زیر شیروانی
100٫000 نمایشنامه شل سیلوراستاین بهرنگ رجبی چشمه تمام نخ:شانزده قطعه ی مفرح برای آدم بزرگ های وقیح
120٫000 کودک و نوجوان شل سیلوراستاین رضی هیرمندی هستان شولا آنجا که پیاده رو پایان می یابد...