قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
230٫000 شعر فارسی علی نجفی روزنه هفتاد کشیش یخی
10٫000 شعر فارسی علی اصغر عبداللهی دنیای کتاب هزار ترانه (ترانه های روستایی و محلی ایران)
150٫000 شعر فارسی حسین صفا نیماژ نرگس
150٫000 شعر فارسی حسین صفا نیماژ منجنیق
200٫000 شعر فارسی حسین صفا نیماژ من کم تحملم
390٫000 شعر فارسی امیر علی ق 360درجه من سر قولم هستم
300٫000 شعر فارسی قیصر امین پور مروارید مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور (1385-1359)
340٫000 شعر فارسی فروغ فرخزاد شادان مجموعه سروده های فروغ فرخزاد (جیبی)
1٫800٫000 شعر فارسی مهدی اخوان ثالث زمستان مجموعه ده کتاب شعر مهدی اخوان ثالث (2جلدی)
150٫000 شعر فارسی جواد کلیدری گیومه ماه بر کوهان
160٫000 شعر فارسی خسرو احتشامی چشمه گونه ی خیس خیابان (مجموعه غزل)
80٫000 شعر فارسی شهیار قنبری نگاه گفتن برای زیبا شدن
260٫000 شعر فارسی گروس عبدالملکیان مروارید گزینه اشعار گروس عبدالملکیان
220٫000 شعر فارسی عباس صفاری مروارید گزینه اشعار عباس صفاری
250٫000 شعر فارسی حسین منزوی مروارید گزینه اشعار حسین منزوی (جیبی)
280٫000 شعر فارسی حسین منزوی مروارید گزینه اشعار حسین منزوی
160٫000 شعر فارسی اکبر اکسیر مروارید گزینه اشعار اکبر اکسیر
160٫000 شعر فارسی عرفان نظرآهاری به نشر کوله پشتی ات کجاست؟
110٫000 شعر فارسی علی باباچاهی دریچه قشنگی دنیا به همین است
140٫000 شعر فارسی نرگس کرخی سخنوران عشق می چکد از روسری ام
250٫000 شعر فارسی نیما یوشیج و دیگران سارا جعفریه ثالث عاشقانه ها (گزینه شعرهای عاشقانه فارسی)
90٫000 شعر فارسی غلامرضا طریقی چشمه شلتاق
65٫000 شعر فارسی علیرضا روشن آموت شعر قفس
200٫000 شعر فارسی امید صباغ نو نیماژ سیب هوس:گزیده غزل (پازل شعر امروز)
150٫000 شعر فارسی گروس عبدالملکیان چشمه سه گانه ی خاورمیانه (جنگ عشق تنهایی)
250٫000 شعر فارسی علی باباچاهی مانیا هنر ژوزف تو مرخصی! (کنش امر اجتماعی)
160٫000 شعر فارسی عطیه عطارزاده چشمه زخمی که از زمین به ارث می برید
350٫000 شعر فارسی عمر خیام بادبادک،سایه نیما رباعیات حکیم عمر خیام(جعبه دار)
750٫000 شعر فارسی عمربن ابراهیم خیام نیشابوری ادوارد فیتز جرالد تندیس رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه)
160٫000 شعر فارسی عمر خیام آوای مهدیس رباعیات حکیم عمر خیام