قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
50٫000 شعر فارسی قاسم رضادوست بوتیمار یک پاکت از صلح به نشانی دنیا
210٫000 شعر فارسی سهراب سپهری هشت کتاب (پالتویی)
110٫000 شعر فارسی کامران رسول زاده مروارید نیستی و دوستت دارم،بی تو رفتارهام دچار «تو»گانگی اند
100٫000 شعر فارسی حسین صفا نیماژ منجنیق
70٫000 شعر فارسی حسین پناهی دارینوش دارینوش من و نازی
90٫000 شعر فارسی الیاس علوی نیماژ من گرگ خیالبافی هستم
220٫000 شعر فارسی قیصر امین پور مروارید مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور (1385-1359)
1٫500٫000 شعر فارسی مهدی اخوان ثالث زمستان مجموعه ده کتاب شعر مهدی اخوان ثالث (2جلدی)
80٫000 شعر فارسی شهیار قنبری نگاه گفتن برای زیبا شدن
80٫000 شعر فارسی ایرج زبردست مروارید گزینه رباعی 1374-1395 ایرج زبردست
220٫000 شعر فارسی عباس صفاری مروارید گزینه اشعار44 (عباس صفاری)
160٫000 شعر فارسی محمدتقی شمس لنگرودی مروارید گزینه اشعار41 (شمس لنگرودی)
160٫000 شعر فارسی اکبر اکسیر مروارید گزینه اشعار اکبر اکسیر
160٫000 شعر فارسی عرفان نظرآهاری به نشر کوله پشتی ات کجاست؟
170٫000 شعر فارسی حمیدرضا فرامرزی مشکی کلاغ ها عاشق نمی شوند (عکس و شعر)
110٫000 شعر فارسی علی بابا چاهی دریچه قشنگی دنیا به همین است
180٫000 شعر فارسی عادل دانتیسم برکه خورشید عزیز روزهای من
50٫000 شعر فارسی شیرکو بی کس، فرهاد پیربال، ... آرش سنجابی ثالث عاشقانه های شعر کرد
65٫000 شعر فارسی مهدی اخوان ثالث زمستان عاشقانه ها و کبود (جیبی)
90٫000 شعر فارسی غلامرضا طریقی چشمه شلتاق
65٫000 شعر فارسی علیرضا روشن آموت شعر قفس
160٫000 شعر فارسی علی اکبر سعیدی سیرجانی پیکان سیمای دو زن
75٫000 شعر فارسی مهستی گنجوی آریاگهر رباعیات مهستی گنجوی
260٫000 شعر فارسی عمر خیام کتاب آبان رباعیات خیام (با جعبه)
50٫000 شعر فارسی اشاره رباعیات خیام
1٫350٫000 شعر فارسی فرهنگسرای میردشتی رباعیات خیام
85٫000 شعر فارسی عمر خیام فیتز جرالد آرتامیس رباعیات حکیم عمر خیام
1٫250٫000 شعر فارسی عمر خیام حسین صادقی سخن رباعی های خیام
100٫000 شعر فارسی حسین پناهی دارینوش راه با رفیق
120٫000 شعر فارسی ناصرالدین قاجار ابریشمی دیوان ناصرالدین شاه